Xin chào, Guest
Cụm máy chủ Speed 4
Ngày
Giờ
Phút
Giây
    Giờ máy chủ:  
Tinh Yeu
online
News
arrow

Bảo trì máy chủ ngày 29.06

Thời gian: Từ 02h00 đến 05h00

Nội dung bảo trì:

✔️Cập nhật khu vực pvp tự do tại Lorencia.

✔️Chuyển boss Rồng đỏ từ Vulcanus về võ đài Lorencia. Giờ xuất hiện: 21h15 hàng ngày. Ngoài những drop hiện đang có, 100 GP, khi tiêu diệt Rồng đỏ sẽ có tỉ lệ drop đồ 2 EXL 1000 3 OPT.

✔️Chuyển Boss Lord Silvester từ Vulcanus về võ đài Lorencia.

✔️Cập nhật Event Chaos Castle Survival Battle Core.

✔️Cập nhật thời gian hồi sinh 1 số boss về 6h (God Of Darkness, Lord Silvester).

✔️Sửa 1 số spot DK tại map 1026 (không tụm lại khi xuất hiện). Sửa tên spot tại map 1026.

Đăng vào 29 / 06 / 2019 bởi y admin
Vào thời điểm hiện tại chỉ có một máy chủ.
Đang tải...